PP片材的特性及优势

 新闻资讯     |      2020-08-18 15:42
 
    谈起PP片材,大家并不陌生,很对人可以说对pp片材的特性如数家珍。今天我们来聊聊PP片材有哪些特点以及其优势是什么?
 
    PP片材产品特性:
 
    1、PP片材分散性好:与聚本稀,聚乙稀相容型优良,因此即使加入较大的填充量,仍可获得外观光洁度很好的产品。
 
    2、PP片材白度高:本产品为纯白色粒料,可灵活配制生产各种颜色制品。
 
    3、使用偶联剂处理:在填充量大的情况下,使制品仍保持良好的机械性能。
 
    4、工艺适应性广:可用原来的加工设备和工艺生产。
                    
    PP片材产品优势:
 
    1、降低制品的成本,提高生产效率,获得良好的经济效益。
 
    2、增强制品的刚性及增加制品的重量。
 
    3、减少制品收缩性及收缩引起的变形。
 
     PP片材产品用途:
 
     PP片材专门用于流延膜,打孔膜制品以及相关产品的复合生产,PP片材以及聚乙烯各种制品的生产。